[Hóa học 11] Thí nghiệm: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của ancol bậc 1

Thí nghiệm: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của ancol bậc 1, thuộc môn Hóa học lớp 11.

Trong khi dạy học các nội dung liên quan đến thí nghiệm, tùy vào mục tiêu dạy học mà giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như: phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp kiểm chứng... Mỗi phương pháp này lại tuân theo một tiến trình dạy học tương ứng. 

Trong bài viết này, chúng tôi gửi đến các bạn tư liệu dạy Thí nghiệm: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn của ancol bậc 1, thuộc môn Hóa học lớp 11.

Để giúp các bạn có thể linh hoạt sử dụng tất cả hoặc một số nội dung theo trật tự khác nhau, các video được phân chia theo từng nội dung trong tiến trình dạy học như sau (nhấn chọn để mở link của từng video):

    - Video 1: Dụng cụ, hóa chất

    - Video 2: Tiến hành thí nghiệm

    - Video 3: Phân tích hiện tượng, kết luận

    - Video 4: Vận dụng, mở rộng