Hướng dẫn import đề thi từ file word vào phần mềm eBIB Teachers PRO

Với phần mềm eBIB Teachers PRO, người dùng có thể dễ dàng tạo đề thi và trộn ra 24+ mã đề bằng cách đưa trực tiếp đề thi từ file word vào phần mềm.

Để import thành công một đề thi vào phần mềm eBIB Teachers PRO, các bạn thực hiện theo các bước sau đây:

  • - Bước 1: Chuẩn bị file word của đề thi theo đúng quy ước.
  •  
  • Chi tiết về các quy ước này, mời các bạn xem video hoặc tải file word mẫu đề thi của các môn:
1. Mẫu đề thi môn Toán 2. Mẫu đề thi môn Vật lí
3. Mẫu đề thi môn Hóa học 4. Mẫu đề thi môn Sinh học
5. Mẫu đề thi môn Lịch sử 6. Mẫu đề thi môn Địa lí
7. Mẫu đề thi môn Giáo dục công dân 8. Mẫu đề thi môn Tiếng Anh
  •  
  • - Bước 2: Import đề thi vào phần mềm.  
  • - Bước 3: Hiệu chỉnh nội dung và hình thức của đề thi.
  • - Bước 4: Trộn đề, lưu trữ hoặc in ấn. 

Để xem thêm các video hướng dẫn import đề thi cho từng môn học, mời các bạn lựa chọn tại đây: 

Chúc các bạn thực hiện thành công.