Bộ các mã đề kèm đáp án môn Vật lí (đang cập nhật ......)

Tập hợp bộ các mã đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Vật lí kèm ma trận đáp án, có thể sử dụng để tổ chức thi thử cho học sinh ngay tại nhà trường hoặc thi theo nhóm.

Mời các bạn nhấn chọn để tải đề thi:

1. Bộ đề thi thử Tốt nghiệp THPT 01

Preview Mã đề 001

  1.  

2. Bộ đề thi thử Tốt nghiệp THPT 02

 

3. Bộ đề thi thử Tốt nghiệp THPT 03

made001.png


Các bộ đề thi thử Tốt nghiệp THPT trên được đội ngũ giáo viên của TVHL chọn lọc và xây dựng theo cấu trúc đề tham khảo của Bộ GD&ĐT, sau đó được trộn và căn chỉnh hình thức bằng phần mềm eBIB Teachers PRO. 

Để cài đặt và sử dụng phần mềm, mời các bạn xem video hướng dẫn.

Chúc các bạn sử dụng hiệu quả những nguồn tài liệu trên và có những trải nghiệm thú vị cùng Thư viện học liệu.