Dịch vụ

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm
(A)
SL Mã thẻ
(B)
Thời hạn
(C)
Đơn giá
(D)
Thành tiền
(E)

Mã thẻ eBIB Teachers PRO

Image

Mô tả chức năng

Giáo viên sử dụng mã thẻ này để kích hoạt phần mềm Trộn đề thi eBIB Teachers PRO.

50,000

300,000

Chú thích:

(A) Mỗi mã thẻ dùng để kích hoạt 01 lần phần mềm Trộn đề thi eBIB Teachers PRO
(B) Số lượng Mã thẻ eBIB Teachers PRO
(C) Thời hạn sử dụng phần mềm
(D) Đơn giá cho 01 tháng sử dụng phần mềm

Cách tính giá:

Số tiền: (E) = (B) x (C) x (D)

Tổng

Tổng cộng
300,000 VNĐ

Lưu ý: Không mua không sao. Sau khi đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tư vấn

Hotline: 0964-27-09-77