Dịch vụ

Giỏ hàng của bạn

Sản phẩm
(A)
SL người
(B)
Thời gian
(C)
Đơn giá
(D)
Thành tiền
(E)

Dịch vụ tập huấn Online

Image

Mô tả chức năng

Tập huấn giáo viên qua mạng.

50

50,000

2,500,000

Chú thích:

Số tiền: (E) = (B) x (C) x (D)

Tổng

Tổng cộng
2,500,000 VNĐ

Lưu ý: Không mua không sao. Sau khi đặt mua, chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để tư vấn

Hotline: 0964-27-09-77