[KHTN 6] Thí nghiệm: Tách chất từ hỗn hợp muối ăn và cát

Thí nghiệm: Tách chất từ hỗn hợp muối ăn và cát, thuộc môn Khoa học tự nhiên lớp 6, theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Trong khi dạy học các nội dung liên quan đến thí nghiệm, tùy vào mục tiêu dạy học mà giáo viên có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ như: phương pháp nghiên cứu, phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề, phương pháp kiểm chứng... Mỗi phương pháp này lại tuân theo một tiến trình dạy học tương ứng. 

Trong bài viết này, chúng tôi gửi đến các bạn tư liệu dạy Thí nghiệm: Tách chất từ hỗn hợp muối ăn và cát, thuộc môn Khoa học tự nhiên lớp 6, theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Để giúp các bạn có thể linh hoạt sử dụng tất cả hoặc một số nội dung theo trật tự khác nhau, các video được phân chia theo từng nội dung trong tiến trình dạy học như sau (nhấn chọn để mở link của từng video):

    - Video 1: Giới thiệu thí nghiệm 

    - Video 2: Dụng cụ, hóa chất

    - Video 3: Tiến hành thí nghiệm

    - Video 4: Phân tích hiện tượng và kết luận

    - Video 5: Vận dụng, mở rộng