Khoa học kỹ thuật

[Công văn 1290/BGDĐT-GDTrH] V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017
Kính gửi:                                            - Các cơ sở giáo dục đại học; . . .
[Công văn 4606/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4606/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn quy trình triển khai tập huấn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo KHKT và Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   . . .
Các mẫu phiếu đăng ký của "Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học" năm 2015 - 2016
Các mẫu phiếu đăng ký cuộc thi khoa học kỹ thuật. Bao gồm các mẫu phiếu: Phiếu Người bảo trợ Phiếu học sinh Phiếu phê duyệt dự án Phiếu cơ sở nghiên cứu có kiểm soát Hướng dẫn kế hoạch nghiên cứu Phiếu  xác nhận nhà khoa học Phiếu đánh giá rủi ro Phiếu cho phép thông tin Phiếu nghiên cứu . . .
[Công văn 7610/BGDĐT-GDTrH] V/v Hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7610 /BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn nộp hồ sơ dự thi và điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2014-2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31   . . .
Xem thêm >>

Cuộc thi liên môn

[Công văn 3844/BGDĐT-GDTrH] V/v Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, phát huy kết quả đã đạt được trong 2 năm . . .
[Công văn 5341/BGDĐT-VP] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5341/BGDĐT-VP V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn. . . .
[Công văn 3790/BGDĐT-GDTrH] Về tổ chức cuộc thi 'Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn' và cuộc thi 'Dạy học theo chủ đề tích hợp'
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc . . .
Công văn số 4188 về tổ chức các cuộc thi
Xin vui lòng tải tập tin đính kèm.

Dạy học tích hợp

[Công văn 3790/BGDĐT-GDTrH] Về tổ chức cuộc thi 'Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn' và cuộc thi 'Dạy học theo chủ đề tích hợp'
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; gắn liền giáo dục trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống; góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức cuộc . . .
Công văn số 4188 về tổ chức các cuộc thi
Xin vui lòng tải tập tin đính kèm.

Đổi mới kiểm tra đánh giá

[Công văn 4669/BGDĐT-GDTrH] Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 4669/BGDĐT-GDTrH V/v Hướng dẫn đánh giá học sinh THCS theo mô hình trường học mới CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc . . .
[Số: 08 /CV- CTGDTrH] Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 08 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết . . .
[09 /CV- CTGDTrH] Tập huấn dạy Toán và các môn KH bằng tiếng Anh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Số: 09 /CV- CTGDTrH V/v: Tập huấn giáo viên về dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh . . .
[Kế hoạch 984] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 984 /KH - BGDĐT. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2014 KẾ HOẠCHTập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông xây . . .
[Công văn 5555] hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua . . .
Xem thêm >>

Công văn khác

An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai - Safety for everyone
Tài liệu hướng dẫn cho giáo viên sử dụng sách "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai", gồm 5 bài Tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộHệ thống báo hiệu giao thông đường bộDự đoán và phòng tránh nguy hiểmCách đi xe đạp an toànChuẩn bị đi xe máy an toànVideo + bài giảng minh họa: Tải . . .
[THÔNG BÁO] Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016 - 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016 THÔNG BÁO Kết quả tập huấn về công tác tổ chức Cuộc thi khoa học kĩ . . .
Thông báo trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba
Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 1760/BGDĐT-GDTrH gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc trao thưởng cuộc thi "Sức khỏe học đường" lần thứ Ba, Chủ đề "Chăm sóc sức khỏe nữ sinh"
[Quyết định 208/QĐ-BGDĐT] Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
QUYẾT ĐỊNHBan hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công táctheo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo----------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;Căn . . .
[Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Kính gửi:- Các đại học, học viện;- Các trường đại học và cao đẳng- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng. Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ . . .
Xem thêm >>