Trang chủ   > Công văn   > [09 /CV- CTGDTrH] Tập huấn dạy Toán và các môn KH bằng tiếng Anh

[09 /CV- CTGDTrH] Tập huấn dạy Toán và các môn KH bằng tiếng Anh

13:22 18/01/2015 Tải tệp đính kèm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC


Số: 09 /CV- CTGDTrH

V/v: Tập huấn giáo viên về dạy học môn Toán và các môn khoa học

bằng tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:


- Các sở giáo dục và đào tạo;

- Các trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học.


Thực hiện Kế hoạch số 331 /KH-BGDĐT ngày 14 /5 /2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn giáo viên dạy học môn Toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh trong trường trung học phổ thông (THPT) năm 2014;

Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình số 02/TTr-CTGDTrH ngày 06/01/2015 về việc cho phép Chương trình phát triển giáo dục trung học tổ chức tập huấn giáo viên dạy học môn Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh trong trường trung học phổ thông (THPT) năm 2014;

Chương trình phát triển giáo dục trung học phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc tập huấn trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn

a) Biên soạn một số chủ đề dạy học dạy bằng tiếng Anh của các lớp ở cấp THPT thiết kế theo định hướng phát triển năng lực học sinh;

b) Luyện tập kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và sử dụng các từ vựng, mẫu câu phục vụ cho việc dạy học các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh trong trường THPT;

c) Thực hành biên soạn chủ đề, trao đổi chuyên môn trên hệ thống mạng thông tin “Trường học kết nối”.

2. Thành phần, số lượng học viên

a) Các sở GDĐT:

- Mỗi trường THPT chuyên: Cử 10 giáo viên, gồm: 02 giáo viên môn Toán, 02 giáo viên môn Vật lí, 02 giáo viên môn Hóa học, 02 giáo viên môn Sinh học và 02 giáo viên môn Tin học;

- Các trường THPT không phải là trường THPT chuyên có tổ chức dạy một trong các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học bằng tiếng Anh đối với mỗi môn tổ chức tập huấn cử 01 giáo viên.

b) Các trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học, mỗi trường cử 05 giáo viên, gồm: 01 giáo viên môn Toán, 01 giáo viên môn Vật lí, 01 giáo viên môn Hóa học, 01 giáo viên môn Sinh học và 01 giáo viên môn Tin học.

* Học viên tham dự tập huấn cần đảm bảo yêu cầu về ngoại ngữ và chuyên môn. Ưu tiên những giáo viên đã giảng dạy hoặc đã tham dự các khóa tập huấn về dạy học các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học bằng tiếng Anh. Học viên mang theo Laptop và USB 3G để tham gia các hoạt động của khóa học.

3. Địa điểm, thời gian tập huấn

a) Địa điểm 1: Tại Hải Phòng (3 môn: Toán, Vật lí, Tin học)

- Dành cho học viên tham gia tập huấn các môn Toán, Vật lí, Tin học thuộc 27 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Giáo viên trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên.

- Thời gian tập huấn từ 20 – 24/01/2015. Khai mạc 8h00 ngày 20/01/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 19/01/2015 tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng.

b) Địa điểm 2: Tại TP. Huế (2 môn: Sinh học, Hóa học)

- Dành cho học viên tham gia tập huấn các môn Sinh học, Hóa học thuộc 27 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Giáo viên trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên.

- Thời gian tập huấn từ 20 – 24/01/2015. Khai mạc 8h00 ngày 20/01/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 19/01/2015 tại Khách sạn Xanh Huế, số 02 Lê Lơi, TP. Huế.

c) Địa điểm 3: Tại Đà Nẵng (5 môn)

- Đối tượng tập huấn: Học viên thuộc 18 tỉnh/thành phố: Bình Thuận, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận, Lâm Đồng.

Giáo viên trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên.

- Thời gian tập huấn từ 27 – 31/01/2015. Khai mạc 8h00 ngày 27/01/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 26/01/2015 tại Khách sạn Đà Nẵng, số 1-3 Đống Đa, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

d) Địa điểm 4. Tại Thành phố Hồ Chí Minh ( 5 môn)

- Đối tượng tập huấn: Học viên của 18 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau;

Giáo viên trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên.

- Thời gian tập huấn từ 03 – 07/02/2015. Khai mạc 8h00 ngày 03/02/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 02/02/2015 tại Khách sạn Đại Nam, số 79, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Chuẩn bị của các sở GDĐT, các trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học

a) Căn cứ vào thành phần, số lượng học viên chọn cử giáo viên đủ số lượng, đúng thành phần tham dự tập huấn.

b) Trưởng đoàn mang theo Quyết định cử người của cấp có thẩm quyền (bản dấu đỏ) gửi Ban tổ chức tại nơi tổ chức tập huấn.

c) Học viên mang theo Laptop để học tập.

5. Kinh phí thực hiện

a) Chương trình phát triển giáo dục trung học cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm, thanh toán tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong những ngày tập huấn.

b) Đơn vị cử người đi tập huấn, thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT, các trường THPT chuyên thuộc cơ sở giáo dục đại học tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ông Vũ Anh Cường, điện thoại 0913023589.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo cáo);

- Lưu: VT, CTGDTrH.

GIÁM ĐỐC


(Đã kí)


Nguyễn Hải Châu