Trang chủ   > Công văn   > [5653/BGDĐT-GDCN] Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016

[5653/BGDĐT-GDCN] Báo cáo kết quả tuyển sinh năm 2015 và kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016

17:06 15/11/2015 Tải tệp đính kèm

                        Kính gửi:    

- Các bộ, ngành có cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

 

Để có cơ sở tổng kết và đánh giá công tác tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) năm 2015 và chuẩn bị kế hoạch công tác tuyển sinh năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) trân trọng đề nghị các bộ, ngành, các sở GDĐT thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Báo cáo về Bộ GDĐT kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2015 (theo mẫu 1a, 1b, 2a, 3a) của tất cả các trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương. Trong báo cáo, đề nghị các bộ, ngành, sở GDĐT nêu rõ tổng chỉ tiêu thực tế được thông báo, số lượng thí sinh trúng tuyển, số lượng thí sinh nhập học của từng trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương; số liệu thống kê trong báo cáo phải chính xác và điền đầy đủ nội dung các ô theo quy định, nội dung nào không có số liệu thì ô đó để trống, không cắt bớt, sửa đổi cấu trúc biểu mẫu.

2. Dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016 (theo mẫu 4a), trong đó đề nghị các bộ, ngành, sở GDĐT chỉ dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016 của các trường đối với các ngành học đã được phê duyệt mở ngành đào tạo (tính đến thời điểm báo cáo).

3. Đôn đốc các trường thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành hoặc địa phương thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 và Thông tư số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/3/2013 của liên Bộ Tài chính - Bộ GDĐT về việc nộp lệ phí tuyển sinh TCCN.

4. Báo cáo những thay đổi về khu vực tuyển sinh, mã tỉnh (TP), quận (huyện), thị xã so với năm 2015 (tính đến thời điểm nộp báo cáo này), để Bộ GDĐT điều chỉnh và đăng tải trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2016” và website của Bộ GDĐT. Nếu trong báo cáo của sở GDĐT không có nội dung này, Bộ GDĐT coi như địa phương đó không có sự thay đổi về khu vực tuyển sinh và mã tuyển sinh.

Nhận được văn bản này, đề nghị các bộ, ngành, các sở GDĐT chủ động triển khai tới các trường thuộc phạm vi quản lý (Bộ GDĐT không trực tiếp triển khai nội dung này tới các cơ sở đào tạo TCCN trên cả nước), đồng thời chịu trách nhiệm về việc thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung nói trên. Bộ GDĐT sẽ không thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016 và không đăng tải thông tin tuyển sinh của các trường trên tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2016” và website của Bộ GDĐT đối với những đơn vị không báo cáo về Bộ GDĐT theo các quy định trên. Để thuận tiện cho việc thống kê số liệu tuyển sinh năm 2015 và biên tập tài liệu “Thông tin về tuyển sinh TCCN năm 2016”, đề nghị các đơn vị tải các biểu mẫu báo cáo trên website: www.moet.gov.vn, mục tin tức GDCN. Đồng thời, văn bản trong các file dữ liệu thống nhất sử dụng mã Unicode, font Times New Roman, cỡ chữ 14 (riêng mẫu biểu 4a có cỡ chữ 10), các mẫu biểu 1a, 1b, 2a, 3a được thực hiện trên Office Excel, mẫu biểu 4a được thực hiện trên Office Word.

Báo cáo tổng hợp kết quả công tác tuyển sinh TCCN năm 2015 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh TCCN năm 2016 (bản in) của các Bộ, ngành và sở GDĐT gửi về Bộ GDĐT (Vụ Giáo dục chuyên nghiệp) - số 35 Đại Cồ Việt - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 10/01/2016, đồng thời gửi các tệp (bản mềm) theo địa chỉ email: ttlhoa@moet.edu.vn.

Mọi chi tiết xin liên hệ với đồng chí Tống Thị Lê Hòa - Chuyên viên Vụ Giáo dục chuyên nghiệp - Bộ GDĐT, điện thoại: (04) 3 869 4988;  0904 152 978.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.