Trang chủ   > Công văn   > [906/KH-BGDĐT] Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh ...

[906/KH-BGDĐT] Kế hoạch tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015

14:15 14/10/2015 Tải tệp đính kèm

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất

kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015

-----------------------------

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức "Lễ Tụyên dương học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015” với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Vinh danh học sinh đoạt giải Olympic quốc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015.

- Tôn vinh truyền thống hiếu học lâu đời của dân tộc Việt Nam, phát huy những tài năng, sự cống hiến, đóng góp trí tuệ và năng lực của người học cho sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục.

- Ghi nhận sự đóng góp công sức, tâm huyết nghề nghiệp và sự đầu tư cho công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của các cơ sở giáo dục, các nhà khoa học, nhà giáo; sự chăm lo của các bậc cha mẹ học sinh, sự hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã tham gia, ủng hộ, quan tâm, đồng hành cũng Lễ Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic quôc tế và học sinh đạt điểm xuất sắc nhất kỳ thi trung học phổ thông Quốc Gia năm 2015.

...

Nguồn: moet.gov.vn 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.