Trang chủ   > Công văn   > Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường Đại học, Cao đẳng ...

Chuẩn bị tổ chức rà soát đội ngũ giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường Đại học, Cao đẳng ngoài công lập

15:42 04/08/2014 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập.

 

         Thực hiện Kế hoạch số 808/KH-BGDĐT ngày 16/8/2012 triển khai Đề án ngoại ngữ 2020 trong các cơ sở giáo dục đại học giai đoạn 2012-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên cơ hữu giảng dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài cho các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập trong năm 2014, cụ thể như sau:

        - Mục đích: giúp các trường đánh giá được năng lực tiếng Anh của đội ngũ giảng viên để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đạt trình độ theo quy định.

        - Phương thức khảo sát: đánh giá năng lực tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết theo dạng thức đề thi đã được các đơn vị đủ năng lực khảo thí thống nhất.

         - Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 9/2014.

         - Đối tượng giảng viên cơ hữu được miễn khảo sát năm 2014 bao gồm: 

           + Giảng viên đã tham gia đánh giá năng lực ngoại ngữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại các kỳ khảo sát trước đây mà chưa có nhu cầu khảo sát lại để được xác nhận ở trình độ cao hơn;

          + Giảng viên tiếng Anh có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 90 điểm, IELTS 7.0 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên), TOEIC đủ 4 kỹ năng đạt 850;

            + Giảng viên chuyên ngành có một trong những chứng chỉ quốc tế còn hạn sử dụng yêu cầu tối thiểu phải đạt được: TOEFL iBT 70 điểm, IELTS 5.5 điểm, các chứng chỉ Cambridge CAE, CPE (điểm pass trở lên) hoặc chứng chỉ năng lực tiếng Anh do đơn vị được Bộ GD&ĐT công nhận đủ năng lực khảo thí cấp và đạt trình độ bậc 4;

           + Giảng viên tiếng Anh hoặc giảng viên chuyên ngành tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập.

            + Giảng viên cao tuổi (nữ từ 50 trở lên; nam từ 55 trở lên).

         - Thông tin cụ thể về địa điểm và thời gian đánh giá năng lực tiếng Anh của giảng viên sẽ được thông báo tới các trường sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được báo cáo của các trường.

         Để triển khai công tác rà soát, đánh giá nói trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường chuẩn bị một số công việc sau:

         1) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu dạy ngoại ngữ và giảng viên cơ hữu đang tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài (Mẫu báo cáo Phụ lục 1.1 - 1.4 kèm theo).

           2) Lập danh sách đội ngũ giảng viên cơ hữu tiếng Anh và giảng viên cơ hữu đang giảng dạy và dự kiến sẽ tham gia giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức rà soát đánh giá năng lực tiếng Anh trong năm 2014 (Mẫu báo cáo Phụ lục 2.1, 2.2 kèm theo).

          Đề nghị các trường tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước 10/8/2014 bằng file excel theo địa chỉ e-mail htnga@moet.edu.vn và bằng văn bản gửi theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

          Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thuý Nga) điện thoại 04.38692392 hoặc mail htnga@moet.edu.vn.

            Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để trường biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- BPTT Đề án Ngoại ngữ (để p/h);

- Lưu: VT, Vụ GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

    Nguyễn Vinh Hiển

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.