Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

[Công văn 295/BGDĐT-GDĐH]Đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016

15:45 26/01/2016 Tải tệp đính kèm

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;

- Các trường đại học và cao đẳng

- Các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng.

 

Để có thông tin đầy đủ, chính xác của các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng; các trường sĩ quan đào tạo trình độ đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là các trường) trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh trong việc chọn trường và ngành đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 theo yêu cầu cụ thể sau đây:

1. Thông tin đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1 (được tải về từ trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn), yêu cầu ghi đầy đủ các nội dung về những thông tin cần thiết, đảm bảo chính xác, ngắn gọn, đúng cấu trúc để phục vụ cho kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường công bố công khai các thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 trên trang thông tin điện tử của trường (bao gồm cả các thông tin chi tiết về các chuyên ngành đào tạo; các chương trình hợp tác quốc tế;...), đảm bảo thống nhất với các thông tin đã đăng ký với Bộ Giáo dục và Đào tạo và phải chịu trách nhiệm về các thông tin đã báo cáo và công bố.

3. Đề nghị các trường gửi thông tin đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 theo đường chuyển phát nhanh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và qua email theo địa chỉ: htnga@moet.edu.vn trước ngày 30/01/2016. Các trường báo cáo chậm sau thời hạn yêu cầu phải chịu trách nhiệm trong việc tự công bố thông tin tuyển sinh của trường.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, cần cập nhật và bổ sung thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016, đề nghị liên hệ trực tiếp với Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (chuyên viên Hoàng Thúy Nga), điện thoại: 04.38692392; e-mail: htnga@moet.edu.vn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đăng ký thông tỉn tuyển sinh đầy đủ các nội dung, đúng cấu trúc và đúng thời hạn quy định.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

                                                                                                                      http://www.moet.gov.vn/