Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 5341/BGDĐT-VP] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy ...

[Công văn 5341/BGDĐT-VP] Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn

08:55 16/10/2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 5341/BGDĐT-VP

V/v tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2015

           Kính gửi:

 

 

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Các Trường Đại học Sư phạm và trường Trung học Phổ thông trực thuộc;

- Trường Trung học Phổ thông trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về dạy học tích hợp, liên môn theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở các trường trung học phổ thông (THPT), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn cán bộ quản lí, giáo viên THPT về tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn. Kế hoạch như sau:

I. Nội dung tập huấn

1. Một số vấn đề chung về dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn theo phương pháp dạy học tích cực; hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo của học sinh trung học phổ thông.

2. Nghiên cứu, phân tích, rút kinh nghiệm một số chủ đề dạy học tích hợp, liên môn theo phương thức sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học.

3. Thực hành thiết kế tiến trình và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp, liên môn.

4. Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học trong mối liên hệ phù hợp với dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn.

            II. Lĩnh vực tổ chức tập huấn

            Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, Công nghệ - kỹ thuật.

III. Thành phần, số lượng học viên

- Các sở giáo dục và đào tạo cử học viên tham gia 03 nhóm lĩnh vực sau: Khoa học tự nhiên: 15 học viên; Khoa học xã hội: 15 học viên; Công nghệ-Kỹ thuật: 07 học viên (mỗi nhóm lĩnh vực gồm có cán bộ phụ trách chuyên môn của sở GDĐT thuộc các lĩnh vực đó và các giáo viên trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc các môn học phù hợp, có khả năng và sẵn sàng dạy học các chủ đề tích hợp, liên môn).

- Các Trường Đại học Sư phạm và các trường Trung học Phổ thông trực thuộc: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ mỗi trường cử 04 học viên/lĩnh vực.

- Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Vùng cao Việt Bắc, mỗi trường cử 04 học viên/lĩnh vực.

IV. Địa điểm, thời gian

1.Tại tỉnh Thanh Hóa: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

a) Đối tượng tham gia tập huấn là Học viên thuộc 16 tỉnh/thành phố: Thanh Hóa, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Trường Vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

b) Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Hóa, số 02 - Đường Bà Triệu -P. Bắc Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa.

c) Thời gian tập huấn:

- Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, từ ngày 21–24/10/2015. Khai mạc 8h00 ngày 21/10/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 20/10/2015).

- Lĩnh vực Khoa học xã hội, từ ngày 26–29/10/2015. Khai mạc 8h00 ngày 26/10/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 25/10/2015).

2. Tại tỉnh Hòa Bình: Lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật

a) Đối tượng tham gia tập huấn là Học viên thuộc 31 tỉnh/thành phố: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Trường Vùng cao Việt Bắc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Vinh.

b) Địa điểm: Khách Sạn Công Đoàn Việt Nam, Xóm Mớ Đá – Xã Hạ Bì – Huyện Kim Bôi – Tỉnh Hòa Bình.

c) Thời gian tập huấn: Từ ngày 23–26/10/2015. Khai mạc 8h00 ngày 23/10/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 22/10/2015).

3. Tại tỉnh Nghệ An: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

a) Đối tượng tham gia tập huấn là học viên của 15 tỉnh/thành phố: Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Trường Hữu nghị T78, Trường Hữu nghị 80, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Huế, Trường Đại học Vinh.

b) Địa điểm: Khách sạn Vinamotor, số 74B đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

c) Thời gian tập huấn:

- Lĩnh vực Khoa học xã hội, từ ngày 21–24/10/2015. Khai mạc 8h00 ngày 21/10/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 20/10/2015).

- Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, từ ngày 26–29/10/2015. Khai mạc 8h00 ngày 26/10/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 25/10/2015).

4. Tại thành phố Đà Nẵng: Lĩnh vực Khoa học xã hội

a) Đối tượng tham gia tập huấn là học viên của 16 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

b) Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, số 02 Ông Ích Khiêm - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng.

c) Thời gian tập huấn: Từ ngày 1 – 4/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 1/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 31/10/2015).

5. Tại tỉnh Đắk Lắk: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

a) Đối tượng tham gia tập huấn là học viên của 16 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

b) Địa điểm: Khách sạn Công đoàn Ban Mê, số 9 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

c) Thời gian tập huấn: Từ ngày 6 – 9/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 6/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 5/11/2015).

6. Tại tỉnh Lâm Đồng: Lĩnh vực Công nghệ - Kỹ thuật

a) Đối tượng tham gia tập huấn là học viên của 32 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Tây Ninh, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ.

b) Địa điểm: Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tại Thành phố Đà Lạt, số 01 Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

c) Thời gian tập huấn: Từ ngày 2 – 5/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 2/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 1/11/2015).

7. Tại Thành phố Cần Thơ: Lĩnh vực Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội

a) Đối tượng tham gia tập huấn là Học viên thuộc 16 tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Long An, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Khoa Sư phạm trường Đại học Cần Thơ.

b) Địa điểm: Khách sạn Vạn Phát 1, khu vực 3 Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

c) Thời gian tập huấn:

- Lĩnh vực Khoa học tự nhiên, từ ngày 1–4/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 1/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 31/10/2015).

- Lĩnh vực Khoa học xã hội, từ ngày 6– 9/11/2015. Khai mạc 8h00 ngày 6/11/2015 (đón học viên từ 14h00 ngày 5/11/2015).

V. Kinh phí thực hiện

1. Dự án phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 thanh toán tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn, tài liệu, văn phòng phẩm cho học viên trong những ngày tập huấn theo quy định hiện hành.

2. Đơn vị cử người đi tập huấn, thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định.

Đề nghị các đơn vị lập danh sách thành viên tham gia tập huấn cho từng đợt theo mẫu đính kèm công văn này, đủ số lượng, đúng thành phần nêu trên và gửi danh sách về Vụ Giáo dục Trung học trước ngày 16/10/2015, đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: vugdtrh@moet.edu.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin đề nghị liên hệ với Vụ Giáo dục Trung học, số điện thoại: 0438697285./.

Lưu ý:

- Học viên mang theo máy tính xách tay, thiết bị kết nối mạng, sách giáo khoa các lớp cấp THPT của môn học tham dự tập huấn.

- Tất cả các học viên đều phải có "Tài khoản giáo viên" trên "Trường học kết nối" (do nhà trường cấp), đã khai báo đầy đủ thông tin cá nhân và ảnh thẻ.

- Sở GDĐT tạo 01 tài khoản cấp trường giao cho phòng giáo dục trung học phụ trách để cấp tài khoản giáo viên cho các học viên là lãnh đạo, chuyên viên của sở hoặc phòng GDĐT.

- Trưởng đoàn nộp Quyết định cử người của cấp có thẩm quyền, các Quyết định bổ sung, thay thế (nếu có) cho Ban tổ chức tại địa điểm tham dự tập huấn.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- TT Nguyễn Vinh Hiển (để b/c);

- Vụ GDTrH, DATHPT2 (để thực hiện);

- Lưu: VT, GDTrH, DATHPT2.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

Phạm Ngọc Phương

 

 

 

 


Mẫu: DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

(Kèm theo Công văn số :5341/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 10 năm 2015)

 

<<TÊN ĐƠN VỊ>>

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA TẬP HUẤN

(Kèm theo Quyết định số… ngày … tháng … năm 2015, về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn……………………………………………………..)

Trường đoàn: ...                           

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chuyên môn đang giảng dạy

Giới tính

Dân tộc

Số điện thoại

Email

 

Lĩnh vực KHTN

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực KHXH

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực CN-KT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

(Lãnh đạo đơn vị ký, đóng dấu)