Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 5942/BGDĐT-VP] Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

[Công văn 5942/BGDĐT-VP] Dự Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg

11:02 17/11/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg đối với cấp Trung học phổ thông, cụ thể:

1. Nội dung

- Đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy đối với cấp trung học phổ thông từ năm học 2013 – 2014 đến nay.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về pháp luật phòng, chống tham nhũng; Thuyết trình bài giảng minh họa; Hướng dẫn phương pháp tích hợp, lồng ghép, thời lượng tích hợp nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định.

2. Thành phần

Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố cử 06 cán bộ gồm: 01 Lãnh đạo Sở, 01 lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, 01 Thanh tra Sở và 03 giáo viên cốt cán dạy môn Giáo dục công dân ở các trường Trung học phổ thông.

3. Thời gian, địa điểm

a) Hội thảo tại khu vực miền Nam (Dành cho các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên - Huế trở vào phía Nam).

- Thời gian: 02 ngày, ngày 25-26 tháng 11 năm 2015.

                  Khai mạc lúc 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2015.

- Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, Số 79 Trần Hưng Đạo, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Hội thảo tại khu vực miền Bắc (Dành cho các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở ra phía Bắc).

- Thời gian: 02 ngày, ngày 03-04 tháng 12 năm 2015.

                  Khai mạc lúc 8h00 ngày 03 tháng 12 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường Hoa Sen 2, Khách sạn Kim Liên, Số 5 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

4. Kinh phí

Kinh phí đi lại, ăn ở cho đại biểu do đơn vị cử người tham gia chi trả theo quy định hiện hành. Các đơn vị tham dự Hội thảo gửi thông tin đại biểu vào hòm thư điện tử trước ngày 20 tháng 11 năm 2015 theo mẫu đính kèm.

Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.