Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 6252/BGDĐT-CTHSSV] Triển khai mô hình bóng đá FFAV tại trường học trên toàn quốc

[Công văn 6252/BGDĐT-CTHSSV] Triển khai mô hình bóng đá FFAV tại trường học trên toàn quốc

08:33 01/12/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 08 tháng 03 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chiến lược phát triển Bóng đá đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"; căn cứ thỏa thuận hợp tác nhân rộng mô hình Bóng đá cộng đồng giữa Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Bộ Giáo dục và Đào tạo ký ngày 18/6/2015; phát triển mô hình bóng đá cộng đồng (FFAV) trong các nhà trường, tạo điều kiện cho các em học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo quan tâm và tạo điều kiện để Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam và Dự án bóng đá cộng đồng tại Việt Nam (NFF/FFAV) triển khai thực hiện mô hình bóng đá cộng đồng tại các trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Khi thực hiện tại các trường học, Đề án sẽ hỗ trợ cho nhà trường thực hiện một số hoạt động sau:

1. Trang thiết bị bóng đá.

2. Tập huấn huấn luyện viên bóng đá – lớp cơ bản.

3. Tập huấn kỹ năng sống.

4. Tổ chức ngày hội bóng đá vui.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam dự kiến sẽ làm việc trực tiếp với các sở giáo dục và đào tạo nhằm giới thiệu mô hình và lập kế hoạch hoạt động năm 2015- 2016.

Rất mong được sự quan tâm của các sở giáo dục và đào tạo.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.