Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 6289/BGDĐT-VP] Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

[Công văn 6289/BGDĐT-VP] Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

11:47 06/12/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 25/5/2015 ban hành Kế hoạch quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 ngày, khai mạc lúc 8h00 ngày 21/12/2015.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị giáo dục, số 23 phố Lê Thánh Tông,
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Thành phần: Mỗi Sở Giáo dục và Đào tạo cử 02 đại biểu là thanh tra viên, cán bộ thanh tra làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

Kinh phí: Cơ quan cử cán bộ thanh toán kinh phí đi lại, ăn ở, công tác phí cho cán bộ tham dự tập huấn theo quy định hiện hành.

Trân trọng./. 

Nguồn: moet.gov.vn 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.