Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 6542/BGDĐT - VP] Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung ...

[Công văn 6542/BGDĐT - VP] Tập huấn đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông

16:07 21/12/2015 Tải tệp đính kèm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 6542/BGDĐT - VP

V/v Tập huấn đổi mới tổ chức

và quản lý hoạt động giáo dục

ở trường trung học phổ thông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

 Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố


Thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo tinh thần Nghị quyết  số 29/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức tập huấn về đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho báo cáo viên cốt cán của các tỉnh/ thành phố, cụ thể như sau:

I. Nội dung tập huấn

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học môn học trong kế hoạch giáo dục nhà trường THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

2. Tổ chức, quản lý hoạt động đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá trong trường THPT.

3. Kĩ thuật tổ chức hoạt động học theo nhóm của học sinh và sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên phân tích hoạt động của học sinh.

4. Quy trình, kĩ thuật tổ chức và quản lý hoạt động, sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua mạng “Trường học kết nối”.

5. Tăng cường năng lực thích ứng với sự thay đổi và kỹ năng  tạo động lực làm việc cho giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục.

II. Thành phần của học viên tham gia

Mỗi sở GDĐT cử 05 người: Đại diện Lãnh đạo Sở GDĐT, Lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học, 03 Tổ trường chuyên môn cốt cán.

III. Địa điểm, thời gian

1. Lớp tập huấn số 1

- Dành cho học viên từ các tỉnh, thành phố phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Giáo dục, số 23 Lê Thánh Tông, Hà Nội.

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 05-09/01/2016. Khai mạc: 8h00 ngày 05/01/2016 (Đón tiếp đại biểu từ 14h00 ngày 04/01/2016).

2. Lớp tập huấn số 2

- Dành cho học viên từ các tỉnh, thành phố phía Nam: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Bến Tre, Tiền Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, quận I, thành phố Hồ Chí Minh, Điện thoại: 08. 3824 2541 -  3824 2545 -  3824 2574.

- Thời gian: 05 ngày, từ ngày 22-26/12/2015. Khai mạc: 8h00 ngày 22/12/2015 (Đón tiếp đại biểu từ 14h00 ngày 21/12/2015).

IV. Kinh phí thực hiện

- Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phố thông giai đoạn 2 bố trí và thanh toán tiền phòng nghỉ cho đại biểu ở xa, hỗ trợ tiền ăn, tài liệu, văn phòng phẩm cho học viên trong những ngày tập huấn theo quy định hiện hành.


- Đơn vị cử người đi tập huấn thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định hiện hành.

V. Triển khai tại các cụm tỉnh

Tổ chức tập huấn cho tổ trưởng bộ môn cốt cán theo cụm tỉnh tại các địa phương từ cuối tháng 12/2015 đến hết quý I/2016. Dự án Phát triển giáo dục Trung học phổ thông phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học cử Báo cáo viên hỗ trợ các cụm tỉnh tổ chức tập huấn và hỗ trợ kinh phí cho các cụm tỉnh tại các địa phương triển khai tập huấn.

Các trường THPT triển khai các hoạt động cho toàn bộ giáo viên tại các tổ/nhóm chuyên môn ngay sau khi giáo viên cốt cán cấp tỉnh được tập huấn. Trong quá trình triển khai thực hiện, thường xuyên tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học; dự giờ, phân tích, rút kinh nghiệm để từng bước hoàn thiện bài học và nâng cao năng lực dạy học của đội ngũ giáo viên.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT triển khai thực hiện kịp thời. Bộ GDĐT sẽ theo dõi, hỗ trợ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai tập huấn tại các địa phương qua “Trường học kết nối”; tổ chức kiểm tra trực tiếp tại một số địa phương./.

 

 

 

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Bộ trưởng (để b/c);

-         TT Nguyễn Vinh Hiển  (để b/c);

-         Lưu: VT, Vụ GDTrH, DATHPT2, VP.

TL. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

Phạm Ngọc Phương

 

Ghi chú:

          - Học viên mang theo QĐ cử cán bộ tham gia tập huấn (bản gốc) nộp cho BTC tại địa điểm tập huấn và gửi DS theo mẫu vào email: dungda@moet.edu.vn

         - Học viên tham dự khóa tập huấn phải có tài khoản đã khai báo đẩy đủ thông tin cá nhân và ảnh thẻ chụp không quá 06 tháng cập nhật trên mạng “Trường học kết nối” và đem theo máy tính xách tay, thiết bị kết nối mạng internet để thực hiện các bài học trên mạng “Trường học kết nối”.

         - Thông tin liên hệ: Ông Đỗ Anh Dũng, Vụ Giáo dục Trung học, ĐTCĐ: 04 3861852, ĐTDĐ: 0916831885; email: dung da@moet.edu.vn