Trang chủ   > Công văn   > [Công văn 6581/BGDĐT-VP] Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

[Công văn 6581/BGDĐT-VP] Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

11:30 18/12/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Theo danh sách gửi kèm)

 

Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-BCĐTKLPCTN ngày 13 tháng 8 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện

Luật Phòng, chống tham nhũng, cụ thể như sau:

1. Thành phần

Mỗi đơn vị cử 01 Lãnh đạo và 01 chuyên viên phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng. Riêng các Đại học vùng, mỗi đơn vị cử 01 Lãnh đạo Đại học, 01 Trưởng Ban thanh tra và đại diện 01 lãnh đạo các đơn vị thành viên.

2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 01 ngày, ngày 24  tháng 12  năm 2015.

Khai mạc lúc 8h00 ngày 24 tháng 12 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường Hoa sen 2, Khách sạn Kim Liên, số 5 Đào Duy Anh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Kinh phí

Kinh phí đi lại, ăn ở cho đại biểu do đơn vị cử người tham gia chi trả theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.