Trang chủ   > Công văn   > Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

Danh sách các trường đại học, cao dẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá

23:32 13/08/2015 Tải tệp đính kèm

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2015)

 

Tổng số trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá: 526, trong đó: 

Trường đại học, học viện               : 199

Trường cao đẳng                              : 198

Trường trung cấp chuyên nghiệp   : 129

 

Nguồn: Moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.