Trang chủ   > Công văn   > Hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2014-2015

Hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2014-2015

08:59 03/09/2014 Tải tệp đính kèm
Thực hiện kế hoạch số 1367/KH-BGDĐT ngày 01/11/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), Bộ GDĐT hướng dẫn triển khai đối với lớp 6 năm học 2014-2015.

Hướng dẫn bao gồm (tải file đính kèm ở trên) :

I. Công văn hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam đối với lớp 6 năm học 2014-2015.
II. Phân phối chương trình:

   II.1. Phân phối chương trình môn Công nghệ - Tin học ứng dụng.
   II.2. Phân phối chương trình môn Giáo dục công dân.
   II.3. Phân phối chương trình môn Hoạt động giáo dục.
   II.4. Phân phối chương trình môn Khoa học tự nhiên 
   II.5. Phân phối chương trình môn Toán.
   II.6. Phân phối chương trình môn Văn.
   II.7. Phân phối chương trình môn Khoa học xã hội.