Trang chủ   > Công văn   > Nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT

Nộp hồ sơ thi tốt nghiệp THPT

21:12 10/08/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Từ năm 2011, theo quy định tại các văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo phải gửi Danh sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông về Bộ (năm 2011- 2012 gửi về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, từ năm 2013 gửi về Văn phòng Bộ) sau khi kết thúc kỳ thi. Tuy nhiên đến nay còn một số Sở Giáo dục và Đào tạo chưa nộp Danh sách công nhận tốt nghiệp các năm từ 2011 đến 2014.

Để việc lưu trữ hồ sơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được đầy đủ, thống nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:

1. Các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Danh sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2015 (bản chính) về Bộ trước ngày 20/8/2015.

2. Đối với các Sở có tên trong Danh sách kèm theo, yêu cầu gửi Danh sách công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (bản chính hoặc bản có xác nhận của Sở) của các năm chưa nộp.

Hồ sơ của các Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phòng Lưu trữ - Thư viện), 35 Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội). Điện thoại liên hệ 04 38681440.

 Nguồn: moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.