Trang chủ   > Công văn   > Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015

Quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015

12:03 06/08/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi:

                                                    - Các đại học, học viện;

                                                    - Các trường đại học, cao đẳng.

 

        Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hướng dẫn quy trình xét tuyển CĐ, ĐH hệ chính quy năm 2015 với các bước thực hiện, các điểm lưu ý được quy định trong phụ lục đính kèm.

Nguồn: Moet.gov.vn

*Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm