Trang chủ   > Công văn   > [Số: 08 /CV- CTGDTrH] Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết ...

[Số: 08 /CV- CTGDTrH] Tập huấn CBQL, giáo viên trung học về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 2014

13:40 18/01/2015 Tải tệp đính kèm


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC


Số: 08 /CV- CTGDTrH

V/v: Tập huấn CBQL, giáo viên

trung học về giáo dục hòa nhập

học sinh khuyết tật 2014


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Các sở Giáo dục và Đào tạo


Thực hiện Kế hoạch số 1096 /KH-BGDĐT ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học về dạy học giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật năm 2014;

Căn cứ phê duyệt của Lãnh đạo Bộ tại Tờ trình số 01/TTr-CTGDTrH ngày 05/01/2015 về việc giao cho Chương trình phát triển giáo dục trung học tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên trung học về dạy học giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật năm 2014;

Chương trình phát triển giáo dục trung học phối hợp với Vụ Giáo dục Trung học và các đơn vị liên quan tổ chức cuộc tập huấn trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn

- Hướng dẫn kỹ thuật quản lý các hoạt động chuyên môn qua mạng, sử dụng và khai thác tài liệu; cập nhật và chia sẻ thông tin về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật qua trang web của Bộ GDĐT;

- Hướng dẫn xây dựng tài liệu điện tử và tổ chức diễn đàn trên mạng để thảo luận việc xây dựng và dạy học theo chủ đề về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.

- Thực hành tổ chức biên soạn xây dựng câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp với học sinh khuyết tật tham gia giáo dục hòa nhập.

- Tổng kết việc triển khai thí điểm giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật cấp THCS và THPT thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học.

2. Thành phần, số lượng học viên

Mỗi sở GDĐT cử 09 người: Gồm 01 lãnh đạo phòng giáo dục trung học; 01 cán bộ quản lý phòng giáo dục đào tạo huyện (nơi có trường THCS thí điểm giáo dục hòa nhập); 01 cán bộ quản lý và 03 giáo viên trường THCS thí điểm, 02 giáo viên trường THCS khác và 01 giáo viên trường THPT.

Học viên mang theo Laptop và USB 3G để tham gia các hoạt động của khóa học.

3. Địa điểm, thời gian tập huấn

a) Địa điểm 1: Tại TP. Hồ Chí Minh

- Dành cho học viên của 22 tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.


- Thời gian tập huấn từ 20 – 24/01/2015. Khai mạc 8h00 ngày 20/01/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 19/01/2015 tại Khách sạn Đại Nam, số 79, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Địa điểm 2: Tại Đà Nẵng

- Dành cho học viên thuộc 16 tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

- Thời gian tập huấn từ 27 – 31/01/2015. Khai mạc 8h00 ngày 27/01/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 26/01/2015 tại Khách sạn Mộc Lan, số 06 Lê Lợi, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

c) Địa điểm 4. Tại Hải Phòng

- Dành cho học viên thuộc 25 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

- Thời gian tập huấn từ 03 – 07/02/2015. Khai mạc 8h00 ngày 03/02/2015, đón học viên từ 14h00 ngày 02/02/2015 tại Khách sạn Bank Star, số 79 Lý Thánh Tông, Đồ Sơn, Hải Phòng.

4. Chuẩn bị của các sở GDĐT

a) Căn cứ vào thành phần, số lượng học viên chọn cử giáo viên đủ số lượng, đúng thành phần tham dự tập huấn.

b) Trưởng đoàn mang theo Quyết định cử người của cấp có thẩm quyền (bản dấu đỏ) gửi Ban tổ chức tại nơi tổ chức tập huấn.

c) Học viên mang theo Laptop để học tập.

5. Kinh phí thực hiện

a) Chương trình phát triển giáo dục trung học cung cấp tài liệu, văn phòng phẩm, thanh toán tiền phòng nghỉ, hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong những ngày tập huấn.

b) Đơn vị cử người đi tập huấn, thanh toán tiền phương tiện đi lại, công tác phí và các khoản chi khác theo quy định.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở GDĐT tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Ông Nguyễn Thái Phiên, điện thoại 0918377748.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển (để báo c áo);

- Lưu: VT, CTGDTrH.

GIÁM ĐỐC(Đã kí)


Nguyễn Hải Châu