Trang chủ   > Công văn   > Tạo điều kiện cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

Tạo điều kiện cho thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015

14:10 29/06/2015 Tải tệp đính kèm

                Kính gửi:
        
                 -  Các sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm thi;
        
                 -  Các đại học, học viện và các trường đại học chủ trì cụm thi.


Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm thi thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện tốt mọi hoạt động tại các cụm thi, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự tại các cụm thi và nơi ăn nghỉ của thí sinh.

2. Các đơn vị chủ trì cụm thi sử dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có và tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ nơi ăn nghỉ cho thí sinh và gia đình phụ huynh học sinh.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và sở giáo dục và đào tạo chủ trì cụm thi nghiêm túc thực hiện.
Nguồn: moet.gov.vn