Trang chủ   > Công văn   > [Thông báo 39/TB-BGDĐT] Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ ...

[Thông báo 39/TB-BGDĐT] Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016

16:59 25/01/2016

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - Năm 2016

---------------------------

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – Năm 2016 (HKPĐ), để thuận lợi trong công tác tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai phần mềm đăng ký trực tuyến HKPĐ tại 05 khu vực và toàn quốc, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

Ban Tổ chức sẽ tiến hành áp dụng phần mềm đăng ký trực tuyến bắt đầu từ 05 khu vực, các đơn vị căn cứ vào thông báo của các khu vực để tiến hành đăng ký, cụ thể:

- Hết hạn đăng ký:

Sau khi các khu vực thống nhất được thời gian tổ chức, sẽ có ngày hết hạn đăng ký từng mẫu theo quy định.

+ Đăng ký sơ bộ: Trước 30 ngày (Mẫu số 05)

+ Đăng ký chính thức toàn đoàn và các nội dung thi đấu: Trước 15 ngày   (Mẫu số 06,07).

- Hệ thống sẽ tự động đóng: Trước 15 ngày tổ chức chính thức tại các khu vực và toàn quốc.

- Căn cứ vào lịch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX tại 05 khu vực và toàn quốc, Ban Tổ chức sẽ quy định lại yêu cầu về thời gian đối với các mẫu.

2. Quy trình và hướng dẫn đăng ký

Sau khi các đơn vị cử cán bộ phụ trách, Ban Tổ chức sẽ gửi quy trình, hướng dẫn đăng ký chi tiết qua đường thư điện tử (email) và cập nhật trên phần mềm đăng ký.

Các đơn vị chủ động chuẩn bị thông tin về cán bộ đoàn, vận động viên để đăng ký trên phần mềm theo phụ lục 01, 02, 03, 04.

Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các đơn vị trong quá trình đăng ký và các thông tin sẽ được gửi trực tiếp qua email của cán bộ phụ trách và được đăng tải trên phần mềm. Đề nghị các đơn vị cử 02 cán bộ thường trực phụ trách tiếp nhận thông tin, hướng dẫn từ Ban Tổ chức (thông tin gồm: họ và tên, đơn vị, điện thoại di động, email).

Để đảm bảo tính thống nhất, sự chính xác về thông tin và hiệu quả của công tác tổ chức, hình thức đăng ký trực tuyến sẽ là hình thức duy nhất, có giá trị sử dụng. Vì vậy, đơn vị nào sai so với quy định thời gian của hệ thống, Ban Tổ chức sẽ không chấp nhận và đơn vị đó tự chịu trách nhiệm về đăng ký của đoàn mình.

Nhằm đảm bảo kịp thời và giảm thiểu thủ tục hành chính, tránh lãng phí, tất cả các văn bản triển khai sẽ được scan và gửi email đến các đơn vị.

Thông tin liên hệ bộ phận thường trực hỗ trợ đăng ký HKPĐ:

- Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Địa chỉ: Số 35, Đại Cồ Việt, Hà Nội.

- Điện thoại: 043.8680367.

- Email: dangkyhkpdtq2016@moet.edu.vn.

- Địa chỉ phần mềm: dangkyhkpdtq2016.edu.vn.

- Cán bộ phụ trách: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Di động: 0975506789.  Email: nmhung@moet.edu.vn.

Trên đây là thông báo về việc đăng ký trực tuyến tham dự Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX – Năm 2016, đề nghị các đơn vị phối hợp với Ban Tổ chức, tiến hành triển khai, áp dụng có hiệu quả phần mềm.

Trân trọng./.

 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.

                                                                                                                                     http://www.moet.gov.vn/