Trang chủ   > Công văn   > Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ

Tổ chức cho thí sinh tra cứu thông tin ĐKXT của các trường ĐH, CĐ

23:41 13/08/2015 Tải tệp đính kèm

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn tra cứu các thông tin tuyển sinh và cập nhật thông tin đăng ký xét tuyển của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo:

- Chi đạo các trường trung học phổ thông mở các phòng máy tính, bố trí cán bộ kỹ thuật để trợ giúp thí sinh tra cứu và cập nhật thông tin;

- Thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để thí sinh biết.

 Nguồn: Moet.gov.vn

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm./.