ĐỀ LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM NGÀY 04-04-2017

50:00


Câu hỏi 1:
Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành