Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn chuyển lớp cho học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 5

Hướng dẫn Phòng GD&ĐT thay đổi mật khẩu cho các trường


Lớp 12

Hướng dẫn cử cán bộ giáo viên tham gia các đợt tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn trên Trường học kết nối

Hướng dẫn Sở GD&ĐT thành lập danh sách cử cán bộ giáo viên tham gia các đợt tập huấn của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn trên Trường học kết nối.

Công cụ này hỗ trợ quản lí theo từng đợt tập huấn, có công cụ để in ra danh sách, trình lãnh đạo Sở GD&ĐT phê duyệt.

Lưu ý: Chỉ có tài khoản cấp Sở mới có quyền truy cập tính năng này.
Lớp 12

Hướng dẫn Sở GD&ĐT cấp và sử dụng quyền chuyên gia trong Không gian Sinh hoạt chuyên môn của Sở GD&ĐT

Hướng dẫn Sở GD&ĐT cấp và sử dụng quyền chuyên gia trong Không gian Sinh hoạt chuyên môn của Sở GD&ĐT
Lớp 12

Hướng dẫn sử dụng Tài khoản chuyên gia hỗ trợ giáo viên tập huấn cấp Sở GD&ĐT

Video hướng dẫn sử dụng Tài khoản chuyên gia do Sở GD&ĐT cấp quyền nhằm hỗ trợ Giáo viên trong quá trình tập huấn tại địa phương.
Lớp 12

[Trường học mới] Hướng dẫn đăng ký tham gia và tạo nhóm trong một chủ đề tập huấn

Video hướng dẫn đăng ký tham gia và mời các thành viên vào nhóm trong một chủ đề tập huấn trong không gian "Trường học mới"
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn cho điểm học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn xóa và khôi phục học sinh

[NVTH] Hướng dẫn tạo lớp học mới
Lớp 12

[NVTH] Hướng dẫn đổi mật khẩu cho học sinh

Bộ Video Hướng dẫn sử dụng Hệ thống Nghiệp vụ trường học trên "Trường học kết nối".