Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 103/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lại Xuân Trọng
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 104/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Mai Xuân Hữu
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 105/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đặng Thúy Nga
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 106/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Văn Dương
Trường: THPT Số 2 Bát Xát
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 107/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Ngọc Ly Cơ
Trường: THPT Nguyễn Văn Tăng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 108/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 25
Thời gian làm bài: 45 phút
Người tạo: Trần Văn Luật
Trường: THPT Số 2 Đức Phổ
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 109/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 34
Thời gian làm bài: 1 giờ 1 phút
Người tạo: Võ Ngọc Khôi Nguyên
Trường: THCS Nguyễn Văn Trỗi (Phan Rang - Tháp Chàm)
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 110/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Hồ Xuân Huy
Trường: THCS Cát Tài