Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 111/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Chu Thị Năm
Trường: THPT Nguyễn Văn Tăng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 112/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Phạm Tuấn Anh
Trường: THPT So 2 Bac Ha
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 113/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Văn Thắng
Trường: THPT VÕ LAI
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 115/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Thị Hồng Bình
Trường: THPT TÔN ĐỨC THẮNG
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 116/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Thu Huệ
Trường: THPT Cửa Ông
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 117/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Bùi Thị Ngọc
Trường: Tiểu học Đông Giang
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 118/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: ĐỖ THỊ THANH TÂM
Trường: THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 119/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Trọng Trường
Trường: THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm