Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 120/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Hồ Thị Hải Yến
Trường: THPT Nguyễn Thái Học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 121/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Chu Thị Năm
Trường: THPT Nguyễn Văn Tăng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 122/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TRẦN VÕ TRINH
Trường: THPT CHÂU VĂN LIÊM
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 123/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyen Thi Hanh Nguyen
Trường: THPT Mai Sơn
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 124/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Thị Phi
Trường: THPT Nguyễn Huệ
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 125/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Trường An
Trường: THPT NGUYỄN CÔNG TRỨ
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 126/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Võ Thị Tuyết
Trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 127/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trần Thị An
Trường: THPT số 2 Bảo Yên