Lớp 12

Đáp án Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đáp án Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Bộ sưu tập đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề thi Đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2014

Bộ sưu tập hệ thống đề thi Đại học của các năm.
Thời gian thi các môn tự luận là 180 phút, các môn trắc nghiệm là 90 phút.
Lớp 12

Đề & đáp án môn Tiếng Anh THPT Quốc gia 2015

Chiều 4/7, sau khi kết thúc môn thi cuối của kỳ thi THPT quốc gia lần đầu tiên được tổ chức, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề và đáp án tất cả môn thi.

Trong 8 môn thi, Toán, Văn, Địa và Sử thi trong 180 phút. Các môn còn lại thi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút, mỗi môn có 6 mã đề với 6 đáp án. 

38 cụm thi quốc gia và 61 cụm thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì sẽ tổ chức chấm thi môn tự luận từ ngày mai. Riêng môn trắc nghiệm phải chờ quét dữ liệu.

Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 01/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 15
Thời gian làm bài: 27 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Bích Đào
Trường: THCS Phú Tân
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 02/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 35
Thời gian làm bài: 1 giờ 3 phút
Người tạo: ĐẶNG ĐÌNH LỘC
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 03/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Trương Quốc Long
Trường: THPT Huỳnh Thúc Kháng