Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 20/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Đề án Ngoại ngữ QG 2020
Trường: THPT Toàn học
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 21/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 22/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 12
Thời gian làm bài: 21 phút
Người tạo: Nguyễn Thị Thu Hương
Trường: THPT Văn Giang
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 23/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: Phạm Văn Hoàng
Trường: Tiểu học Xuân Trường
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 24/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Nguyễn Tường Lan Chi
Trường: THCS TRẦN PHÚ
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 25/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 26/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 20
Thời gian làm bài: 36 phút
Người tạo: chu quánh tĩnh
Trường: THPT mai hue
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 27/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 20
Thời gian làm bài: 36 phút
Người tạo: Võ Ngọc Khôi Nguyên
Trường: THCS Nguyễn Văn Trỗi (Phan Rang - Tháp Chàm)