Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 06/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: TRỊNH THỊ XUÂN
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 143/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 20
Thời gian làm bài: 36 phút
Người tạo: Phạm Hùng
Trường: THPT Dân tộc nội trú tỉnh Quảng Nam
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 08/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: NGUYỄN ĐINH NGUYÊN
Trường: THPT A Lưới
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 144/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo:
Trường: THPT Chí Linh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 09/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Võ Văn Huynh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 145/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: ĐỖ ANH TUẤN
Trường: THPT SỐ 1 BẢO YÊN
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 10/2015

Phạm vi:
- Hóa học
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Lê Thị Hồng Hà
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Hóa học 146/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Ngô Hùng Tráng
Trường: THPT Quảng Hà