Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 28/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 29/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Phòng GD&ĐT Gia Bình
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 30/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 40
Thời gian làm bài: 1 giờ 12 phút
Người tạo: Nguyễn Khải
Trường: THPT Trần Hưng Đạo
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 31/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 45
Thời gian làm bài: 1 giờ 21 phút
Người tạo: NGUYỄN THỊ MINH ANH
Trường: THPT số 2 Bảo Yên
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 32/2015

Phạm vi:
- Tiếng Anh
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Hà Nguyễn Minh Tuấn
Trường: THCS Cát Trinh
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 33/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 30
Thời gian làm bài: 54 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường:
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 34/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 50
Thời gian làm bài: 1 giờ 30 phút
Người tạo: Le Thi Kim Chuyen
Trường: THCS Tinh Phong
Lớp 12

Đề trắc nghiệm Tiếng Anh 35/2015

Phạm vi:
- Toàn bộ nội dung kiến thức THPT
Tổng số câu: 10
Thời gian làm bài: 18 phút
Người tạo: Phạm Văn Hinh
Trường: