Trang chủ   > Tin tức   > Lễ Tuyên dương các nhà giáo và CBQL tiêu biểu trong GD HS khuyết tật toàn quốc lần thứ ba

Lễ Tuyên dương các nhà giáo và CBQL tiêu biểu trong GD HS khuyết tật toàn quốc lần thứ ba

14:04 06/11/2015

Thực hiện Kế hoạch số 977/KH-BGDĐT ngày 21/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Lễ Tuyên dương các nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ ba”, cụ thể như sau:

Nội dung:

- Tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan;

- Hội thảo về đổi mới công tác giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật Mầm non, Tiểu học và Trung học;

- Lễ Tuyên dương các nhà giáo và cán bộ quản lý tiêu biểu trong giáo dục học sinh khuyết tật toàn quốc.

Thời gian: 02 ngày, ngày 25 - 26/11/2015 (Đại biểu tập trung lúc 7 giờ, ngày 25/11/2015).

Địa điểm: Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội.

Thành phần: Các nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu được tặng Bằng khen của Bộ trưởng theo Quyết định số 6006/QĐ-BGDĐT ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn: moet.gov.vn