[Vật lí] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO

Hướng dẫn thao tác nhập (import) đề thi môn Vật lí vào phần mềm eBIB Teachers Pro và tiến hành trộn đề, in ấn.

Các bước để import đề thi môn Vật lí vào phần mềm:

- Chuẩn bị file word đề thi môn Vật lí theo đúng quy ước

- Nhập (import) đề thi từ file word vào phần mềm

- Chỉnh sửa nội dung hoặc hình thức câu hỏi.

- Trộn đề và in ấn