Hướng dẫn tạo đề thi online tại Kênh kết nối

Video hướng dẫn chi tiết thao tác tạo đề thi online bằng cách đưa file word lên Kênh kết nối.

Các bước đưa đề thi từ file word lên Kênh kết nối:

- Chuẩn bị file word của đề thi (Tải file word mẫu trên Kênh kết nối)

- Đưa đề thi vào Kênh kết nối (Import đề thi)

- Chỉnh sửa hoàn thiện đề thi và cài đặt chế độ (cá nhân/ chuyển link/ công khai).

Sau video này, mời các bạn tiếp tục xem thêm video hướng dẫn tổ chức học và thi online trên Kênh kết nối tại: https://youtu.be/-WjnE0wswe4