[Địa lí] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO (phần 2)

Hướng dẫn phân loại câu hỏi; một số lỗi và cách xử lí đối tượng đặc trưng của môn Địa lí

Video hướng dẫn các bạn:

- Cách phân loại câu hỏi theo mức độ nhận thức và theo dõi cấu trúc đề.

- Cách phân loại câu hỏi theo chương trình, cách import câu hỏi theo từng chương

- Một số lỗi thường gặp và cách xử lí các đối tượng đặc trưng môn Địa lí (hình ảnh, bảng biểu)