[Địa lí] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO (phần 1)

Hướng dẫn thao tác nhập (import) đề thi môn Địa vào phần mềm eBIB Teachers Pro và tiến hành trộn đề, in ấn.

Các bước để import đề thi môn Địa lí vào phần mềm:

- Chuẩn bị file word đề thi môn Địa lí theo đúng quy ước

- Nhập (import) đề thi từ file word vào phần mềm

- Chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung hoặc hình thức của đề thi

- Trộn đề và in ấn

Sau video này, mời các bạn tiếp tục xem thêm video hướng dẫn import đề thi môn Địa lí (phần 2) tại: https://youtu.be/FjSJ4KY2OJ0