[Giáo dục công dân] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO (phần 2)

Hướng dẫn phân loại câu hỏi theo mức độ nhận thức và theo chương trình trong phần mềm eBIB Teachers PRO.

Video hướng dẫn các bạn:

- Cách phân loại câu hỏi theo mức độ nhận thức, từ đó dễ dàng theo dõi cấu trúc của đề thi

- Cách phân loại câu hỏi theo chương trình, cách import câu hỏi theo từng chương