[Giáo dục công dân] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO (phần 1)

Hướng dẫn thao tác nhập (import) đề thi môn GDCD vào phần mềm eBIB Teachers Pro và tiến hành trộn đề, in ấn.

Các bước để import đề thi môn Giáo dục công dân vào phần mềm:

- Chuẩn bị file word đề thi môn GDCD theo đúng quy ước

- Nhập (import) đề thi từ file word vào phần mềm

- Chỉnh sửa nội dung hoặc hình thức câu hỏi.

- Trộn đề và in ấn

Sau video này, mời các bạn tiếp tục xem thêm video hướng dẫn import đề thi môn Giáo dục công dân (phần 2) tại: https://youtu.be/cWbVoV1GTV8