[Hóa học] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO (phần 2)

Hướng dẫn phân loại câu hỏi; một số lỗi và cách xử lí các đối tượng đặc trưng của môn Hóa học (hình ảnh, bảng, công thức hóa học, phương trình hóa học, sơ đồ phản ứng...)

Video hướng dẫn các bạn:

- Cách phân loại câu hỏi theo mức độ nhận thức và theo dõi cấu trúc đề.

- Cách phân loại câu hỏi theo chương trình, cách import câu hỏi theo từng chương

- Một số lỗi thường gặp và cách xử lí các đối tượng đặc trưng môn Hóa học: hình ảnh, bảng, công thức, phương trình hóa học, sơ đồ phản ứng…; Giới thiệu công cụ soạn thảo trực tiếp các công thức trên phần mềm.