[Lịch sử] Hướng dẫn import đề thi từ file Word vào phần mềm eBIB Teachers PRO

Hướng dẫn thao tác nhập (import) đề thi môn Lịch sử vào phần mềm eBIB Teachers Pro và tiến hành trộn đề, in ấn.

Các bước để import đề thi môn Lịch sử vào phần mềm:

- Chuẩn bị file word đề thi môn Lịch sử theo đúng quy ước

- Nhập (import) đề thi từ file word vào phần mềm

- Chỉnh sửa nội dung hoặc hình thức của đề thi

- Trộn đề và in ấn