Hướng dẫn soạn câu hỏi trên Word(.docx)

Quy ước soạn thảo file Microsoft Word upload câu hỏi trắc nghiệm với phần mềm eBIB Teachers PRO

Để chuyển thành công các câu hỏi trắc nghiệm vào phần mềm eBIB Teachers bằng cách upload file Microsoft Word, quý thầy/cô vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau đây:

Phần đề trắc nghiệm gồm các câu hỏi được liêt kê lần lượt. Đối với mỗi câu hỏi, người soạn thảo cần chú ý những thông tin sau:

1. Phần câu hỏi

Câu + số thứ tự + (Kí hiệu mức độ nhận thức) + Dấu hai chấm + Nội dung câu hỏi

Kí hiệu các mức độ nhận thức:

 • NB = Nhận biết
 • TH = Thông hiểu
 • VD = Vận dụng
 • VDC = Vận dụng cao

2. Phần phương án

A. Nội dung phương án
B. Nội dung phương án
C. Nội dung phương án
D. Nội dung phương án đúng

Lưu ý:

 • - Các kí tự A, B, C, D không sử dụng đánh số tự động.
 • - Gạch chân chữ cái đứng trước phương án đúng, ở đây ví dụ là phương án B.

 

Ví dụ:

Câu 1 (NB): Phát biểu nào sau đây không đúng với Đông Nam Á lục địa?
A. Địa hình bị chia cắt mạnh.
B. Nhiều nơi núi lan ra sát biển.
C. Có rất nhiều núi lửa và đảo.
D. Nhiều đồng bằng châu thổ.
Câu 2 (TH): Phát biểu nào sau đây đúng với các quốc gia trong ASEAN hiện nay?
A. Có trình độ phát triển giống nhau.
B. Chú trọng việc bảo vệ môi trường.
C. Phong tục, tập quán có sự tương đồng.
D. Tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia.

 

Một số tệp mẫu:

 1. 1. Mẫu câu hỏi Toán học
 2. 2. Mẫu câu hỏi Vật lí
 3. 3. Mẫu câu hỏi Hóa học
 4. 4. Mẫu câu hỏi Sinh học
 5. 5. Mẫu câu hỏi Tiếng Anh
 6. 6. Mẫu câu hỏi Lịch sử
 7. 7. Mẫu câu hỏi Địa lí
 8. 8. Mẫu câu hỏi Giáo dục công dân