Trường: ......................

Tổ/ nhóm: ......................

Họ và tên giáo viên: Dạy học trực tuyến

Điện thoại: 0962095686

Email:

KHÁM PHÁ SỞ THÍCH, KHẢ NĂNG CỦA EM

Môn: Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp; Lớp 6

(Thời lượng thực hiện: 2 tiết)

I. Mục tiêu

Yêu cầu cần đạt:

- Phát hiện được sở thích, khả năng của bản thân; tự tin với sở thích, khả năng của mình.

1. Về kiến thức: Trong bài này, HS được học về: Khám phá sở thích, khả năng của bản thân.

2. Về năng lực: Phát hiện được sở thích, khả năng của bản thân; Tự tin thể hiện được sở thích, khả năng của bản thân trong hoạt động học tập và cuộc sống; Lập được kế hoạch thể hiện sở thích, khả năng của bản thân trong hoạt động học tập và thực hiện theo kế hoạch đó; Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân.

3. Về phẩm chất: Chủ đề góp phần hình thành phẩm chất nhân ái như: Thể hiện tôn trọng sự khác biệt về các đặc điểm bản thân; Trình bày được quyền, mong muốn của bản thân trong thực hiện các hoạt động.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

HS học tập trên Google Meet

- HS chuẩn bị giấy, bút, giấy màu… trong thực hiện nhiệm vụ GV giao

– SGK Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (thực hiện ở nhà, trước giờ học)

a) Mục tiêu

: HS bước đầu xác định được sở thích, khả năng của bản thân; Thể hiện tôn trọng sự khác biệt về các đặc điểm bản thân.

b) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ (tự thực hiện có hướng dẫn): GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

#3: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS nộp bài thông qua hệ thống quản lí học tập. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật.

#4: GV kết luận, nhận định: GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những sản phẩm của HS có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.

b) Nội dung

:

Thực hiện các việc sau đây và trả lời câu hỏi:

1. Thực hiện phiếu bài tập sau:Điền các thông tin em tự xác định về bản thân mình trong học tập và cuộc sống vào phiếu sau:

Sở thích Liệt kê các hoạt động hàng ngày Những việc em có thể làm tốt Những việc cần cố gắng hơn
       
       

2. Từ kết quả thực hiện phiếu bài tập, em hãy trả lời câu hỏi sau:

(i) Em có gặp khó khăn gì khi thực hiện phiếu bài tập trên không? Vì sao? Em có cách gì để giải quyết khó khăn đó không?

(ii) Theo em, các sở thích và khả năng của các bạn trong lớp có giống với em không? Tại sao?

(iii) Việc xác định được sở thích, khả năng bản thân có ý nghĩa gì đối với các em?

c) Sản phẩm

1/ Kết quả thực hiện phiếu của HS thể hiện được: (i) Sở thích của bản thân; (ii) Nhận diện những hoạt động hàng ngày của bản thân; (iii) Khả năng của bản thân; (iv) Những điều mà em cần cố gắng hơn.

2/ Câu trả lời của học sinh sau khi thực hiện phiếu bài tập thể hiện được: (i) Những khó khăn khi xác định sở thích, khả năng của bản thân; (ii) Cách để giải quyết khó khăn khi xác định sở thích, khả năng của bản thân; (iii) Thể hiện và giải thích được sự khác biệt về sở thích, khả năng của mỗi người; (iv) Nêu được ý nghĩa của việc xác định sở thích, khả năng của bản thân

d) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao cho HS các nhiệm vụ như mục Nội dung và yêu cầu HS nộp lại sản phẩm chậm nhất vào buổi tối trước giờ học.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ (tự thực hiện có hướng dẫn): GV theo dõi từ xa, hỏi thăm quá trình làm bài có gì khó khăn để kịp thời hỗ trợ.

#3: HS báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ: HS nộp bài thông qua hệ thống quản lí học tập. GV theo dõi, hỗ trợ những HS gặp khó khăn do vấn đề kĩ thuật.

#4: GV kết luận, nhận định: GV xem xét sản phẩm của HS, phát hiện, chọn ra những sản phẩm của HS có kết quả khác nhau và những tình huống cần đưa ra thảo luận trước lớp.

2. Hoạt động 2: Cách xác định sở thích, khả năng của bản thân (trực tuyến, khoảng 30 phút)

a) Mục tiêu

: Xác định được sở thích, khả năng của bản thân; Nhận ra và điều chỉnh những sai sót, hạn chế của bản thân khi được GV, bạn bè góp ý; Thể hiện tôn trọng sự khác biệt của người khác về sở thích, khả năng của mỗi cá nhân.

b) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao cho HS nhiệm vụ như mục Nội dung.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ: Một số HS trình bày về kết quả bài làm đã thực hiện ở nhà. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ GV đã định hướng. GV điều hành phần trình bày, đặt câu hỏi gợi ý, dẫn dắt để HS làm rõ kết quả bài làm đã thực hiện

#3: - GV mời một số HS chia sẻ về kết quả thực hiện bài làm, nhấn mạnh chia sẻ trải nghiệm về cảm xúc và kinh nghiệm thu nhận được. Các HS khác nhận xét, khen ngợi phần chia sẻ của các bạn.

- GV nhận xét sự giống nhau và khác nhau về sở thích, khả năng của các bạn HS trong lớp; yêu cầu HS thảo luận, chia sẻ các câu hỏi sau:

(i) Chia sẻ những cách để các em có thể xác định được sở thích, khả năng của bản thân mình?

(ii) Với sự khác biệt về sở thích, khả năng của mỗi người, theo các em mình cần thể hiện thái độ như thế nào với sự khác biệt này?

- GV kết luận:

(i) Việc nhận diện sở thích, khả năng giúp em tự tin, phát huy để đem lại sự thành công trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó em cũng cần xác định được những điều mà bản thân cần cố gắng hơn để khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hơn nữa bản thân mình.

(ii) Cách để xác định sở thích, khả năng của bản thân: (1) Tự mình xác định sở thích, khả năng của bản thân trong các hoạt động học tập và cuộc sống; (2) Thu thập thông tin đánh giá của những người xung quanh (cha mẹ, bạn bè, thầy cô…) những việc em có thể làm tốt và những việc em còn hạn chế; (3) Tham gia các hoạt động khác nhau để thể hiện sở thích, khả năng của bản thân.

(iii) Mỗi người có sở thích và khả năng riêng biệt không giống nhau; vì vậy các em cần tự tin với sở thích, khả năng của bản thân mình; đồng thời thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt về sở thích và khả năng của người khác. Không nên so sánh bản thân mình với người khác vì mỗi người đều có thế mạnh riêng.

b) Nội dung

1/ Chuẩn bị để trình bày về bài làm đã thực hiện của mình trước lớp.

2/ Lắng nghe phần trình bày của các bạn khác, ghi lại những nội dung bạn có kết quả khác với em.

3/ Đặt câu hỏi cho các bạn, chia sẻ cảm xúc và bài học thu nhận được.

c) Sản phẩm

1/ Ghi chép của HS với phần trình bày của các bạn trong lớp, đặc biệt là những chia sẻ, ý kiến của các bạn trong lớp mà khác với bản thân mình.

2/ Nhận xét (khen ngợi) của HS với phần chia sẻ của các bạn khác trong lớp

3/ Chia sẻ về bài học/ kinh nghiệm rút ra được từ hoạt động về: (1) Sở thích, khả năng của em; (2) Ý nghĩa của việc xác định sở thích, khả năng của bản thân; (3) Cách xác định sở thích, khả năng của bản thân; (4) Nhận diện và tôn trọng sự khác biệt về sở thích, khả năng của mỗi người.

d) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao cho HS nhiệm vụ như mục Nội dung.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ: Một số HS trình bày về kết quả bài làm đã thực hiện ở nhà. Các HS khác thực hiện nhiệm vụ GV đã định hướng. GV điều hành phần trình bày, đặt câu hỏi gợi ý, dẫn dắt để HS làm rõ kết quả bài làm đã thực hiện

#3: - GV mời một số HS chia sẻ về kết quả thực hiện bài làm, nhấn mạnh chia sẻ trải nghiệm về cảm xúc và kinh nghiệm thu nhận được. Các HS khác nhận xét, khen ngợi phần chia sẻ của các bạn.

- GV nhận xét sự giống nhau và khác nhau về sở thích, khả năng của các bạn HS trong lớp; yêu cầu HS thảo luận, chia sẻ các câu hỏi sau:

(i) Chia sẻ những cách để các em có thể xác định được sở thích, khả năng của bản thân mình?

(ii) Với sự khác biệt về sở thích, khả năng của mỗi người, theo các em mình cần thể hiện thái độ như thế nào với sự khác biệt này?

- GV kết luận:

(i) Việc nhận diện sở thích, khả năng giúp em tự tin, phát huy để đem lại sự thành công trong học tập và cuộc sống. Bên cạnh đó em cũng cần xác định được những điều mà bản thân cần cố gắng hơn để khắc phục những hạn chế, hoàn thiện hơn nữa bản thân mình.

(ii) Cách để xác định sở thích, khả năng của bản thân: (1) Tự mình xác định sở thích, khả năng của bản thân trong các hoạt động học tập và cuộc sống; (2) Thu thập thông tin đánh giá của những người xung quanh (cha mẹ, bạn bè, thầy cô…) những việc em có thể làm tốt và những việc em còn hạn chế; (3) Tham gia các hoạt động khác nhau để thể hiện sở thích, khả năng của bản thân.

(iii) Mỗi người có sở thích và khả năng riêng biệt không giống nhau; vì vậy các em cần tự tin với sở thích, khả năng của bản thân mình; đồng thời thể hiện sự tôn trọng sự khác biệt về sở thích và khả năng của người khác. Không nên so sánh bản thân mình với người khác vì mỗi người đều có thế mạnh riêng.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (khoảng 30 phút)

a) Mục tiêu

: Vận dụng để tự tin thể hiện được sở thích, khả năng của bản thân trong hoạt động học tập và cuộc sống; Trình bày được quyền, mong muốn của bản thân trong thực hiện các hoạt động.

b) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao nhiệm vụ: Trước tiết học sau, GV giao cho HS các nhiệm vụ cần thực hiện; yêu cầu HS thực hiện hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu và nộp sản phẩm qua hệ thống quản lý học tập.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ (tự thực hiện có hướng dẫn): HS thực hiện nhiệm vụ GV đã hướng dẫn. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

#3: GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận (trực tuyến):

- GV tổ chức để HS trong lớp quan sát sản phẩm của các bạn khác trong lớp.

- GV mời một số HS thuyết trình, trình bày về sản phẩm của mình trước lớp; khuyến khích, khen ngợi, hỗ trợ HS khi các em trình bày.

- GV gợi ý câu hỏi thảo luận cho HS sau khi kết thúc hoạt động thuyết trình của các bạn HS trong lớp: Mô tả lại quá trình thực hiện sản phẩm của em; Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện; Kinh nghiệm, bài học mà các em rút ra từ hoạt động…

- GV tổ chức cho HS viết thu hoạch cá nhân ngắn sau khi thực hiện hoạt động (Chia sẻ cảm xúc thu nhận, bài học thu nhận và các kỹ năng được hình thành)

- GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm và sự tích cực hoạt động của HS.

- GV kết luận: Khi xác định được sở thích, khả năng của bản thân; các em cần tự tin thể hiện sở thích, khả năng đó trong hoạt động học tập và cuộc sống; sản phẩm và giá trị của các em sẽ được thể hiện và được mọi người thừa nhận. Từ đó em thể hiện được quyền, mong muốn của bản thân trong thực hiện các hoạt động với những người xung quanh.

b) Nội dung

:

1/ Xác định sở thích, khả năng của bản thân.

2/ Dự kiến một sản phẩm (viết, vẽ tranh, sơ đồ…) em có thể lựa chọn để thể hiện, giới thiệu được sở thích và khả năng của bản thân em.

3/ Chuẩn bị một bài thuyết trình, giới thiệu về sản phẩm của bản thân mình trước lớp.

4/ Hoàn thiện sản phẩm và nộp sản phẩm lên hệ thống học tập.

c) Sản phẩm

:

1/ Sản phẩm thể hiện đặc trưng về sở thích, khả năng của bản thân em (Tranh vẽ, mô hình, chuyện kể, tiểu phẩm….).

2/ Bài thuyết trình giới thiệu về sản phẩm của bản thân mình trước lớp.

d) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao nhiệm vụ: Trước tiết học sau, GV giao cho HS các nhiệm vụ cần thực hiện; yêu cầu HS thực hiện hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu và nộp sản phẩm qua hệ thống quản lý học tập.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ (tự thực hiện có hướng dẫn): HS thực hiện nhiệm vụ GV đã hướng dẫn. GV theo dõi, gợi ý và hỗ trợ, giải đáp thắc mắc nếu có.

#3: GV tổ chức báo cáo, thảo luận và kết luận (trực tuyến):

- GV tổ chức để HS trong lớp quan sát sản phẩm của các bạn khác trong lớp.

- GV mời một số HS thuyết trình, trình bày về sản phẩm của mình trước lớp; khuyến khích, khen ngợi, hỗ trợ HS khi các em trình bày.

- GV gợi ý câu hỏi thảo luận cho HS sau khi kết thúc hoạt động thuyết trình của các bạn HS trong lớp: Mô tả lại quá trình thực hiện sản phẩm của em; Những khó khăn, thuận lợi khi thực hiện; Kinh nghiệm, bài học mà các em rút ra từ hoạt động…

- GV tổ chức cho HS viết thu hoạch cá nhân ngắn sau khi thực hiện hoạt động (Chia sẻ cảm xúc thu nhận, bài học thu nhận và các kỹ năng được hình thành)

- GV nhận xét, khen ngợi sản phẩm và sự tích cực hoạt động của HS.

- GV kết luận: Khi xác định được sở thích, khả năng của bản thân; các em cần tự tin thể hiện sở thích, khả năng đó trong hoạt động học tập và cuộc sống; sản phẩm và giá trị của các em sẽ được thể hiện và được mọi người thừa nhận. Từ đó em thể hiện được quyền, mong muốn của bản thân trong thực hiện các hoạt động với những người xung quanh.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (khoảng 5 phút giao nhiệm vụ; làm ở nhà)

a) Mục tiêu

: Vận dụng để lập kế hoạch thể hiện sở thích và khả năng đã xác định trong hoạt động học tập.

b) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm tuc thực hiện.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà: Thể hiện sản phẩm ra giấy tùy vào sự sáng tạo của HS. GV theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nếu các em có khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. HS ký bản cam kết thực hiện kế hoạch đã xây dựng

#3: - GV nhận xét vào kế hoạch của HS (có thể cho điểm quá trình đối với HS).

- GV chọn một số kế hoạch tốt của HS để giới thiệu và tuyên dương trước lớp vào thời điểm thích hợp.

- GV tổ chức báo cáo việc thực hiện kế hoạch mà HS đã xây dựng vào thời điểm phù hợp để khuyến khích HS thực hiện và giúp HS thấy được mức độ thay đổi của bản thân cũng như ưu điểm của việc tự tin thể hiện đặc điểm bản thân.

b) Nội dung

: Nhiệm vụ về nhà: HS thực hiện lập kế hoạch thể hiện sở thích và khả năng của bản thân trong hoạt động học tập; chụp ảnh lại sản phẩm đã thực hiện để trình diễn và nộp cho GV: 1/ Sở thích và khả năng của em trong học tập

2/ Những việc làm cụ thể để thể hiện sở thích, khả năng của em trong học tập; Những việc làm cụ thể để khắc phục hạn chế của em trong học tập

3/ Thời gian, không gian thực hiện (ngày, giờ cụ thể theo thời gian biểu học tập; thực hiện ở nhà hay trên lớp…)

4/ Kết quả dự kiến em mong muốn đạt được trong từng thời điểm

5/ Bản cam kết thực hiện kế hoạch đã xây dựng

c) Sản phẩm

: 1/ Bản kế hoạch thể hiện sở thích và khả năng của bản thân trong hoạt động học tập được chụp ảnh lại để trình diễn và nộp cho GV

2/ Bản cam kết thực hiện kế hoạch đã xây dựng của HS

d) Tổ chức thực hiện

#1: GV giao nhiệm vụ cho HS như mục Nội dung và yêu cầu nghiêm tuc thực hiện.

#2: HS thực hiện nhiệm vụ ở nhà: Thể hiện sản phẩm ra giấy tùy vào sự sáng tạo của HS. GV theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện nếu các em có khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. HS ký bản cam kết thực hiện kế hoạch đã xây dựng

#3: - GV nhận xét vào kế hoạch của HS (có thể cho điểm quá trình đối với HS).

- GV chọn một số kế hoạch tốt của HS để giới thiệu và tuyên dương trước lớp vào thời điểm thích hợp.

- GV tổ chức báo cáo việc thực hiện kế hoạch mà HS đã xây dựng vào thời điểm phù hợp để khuyến khích HS thực hiện và giúp HS thấy được mức độ thay đổi của bản thân cũng như ưu điểm của việc tự tin thể hiện đặc điểm bản thân.