ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 204

50:00


Câu hỏi 1:
Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở \(R\) và cuộn cảm thuần thì cảm kháng của cuộn cảm là \(Z_{L}\). Hệ số công suất của đoạn mạch là