ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN VẬT LÝ - MÃ ĐỀ 214

50:00


Câu hỏi 1:
Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là