ĐỀ LUYỆN TẬP MÔN VẬT LÝ SỐ 490

50:00


Câu hỏi 1:
Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức \(i = I_{0}\sin 100\pi t\). Trong khoảng thời gian từ \(0\) đến \(0,01\)s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng \(0,5I_{0}\) vào những thời điểm