ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2017 - MÔN TOÁN - MÃ ĐỀ 101

01:30:00


Câu hỏi 1:
Cho phương trình \(4^{x}+2^{x+1}-3=0\). Khi đặt \(t=2^{x}\), ta được phương trình nào dưới đây?